Второ вътрешно отделение

- Интензивен кардиологичен сектор
- Кардиологичен сектор
- Ревматологичен сектор
- Нефрологичен сектор
- Сектор Пневмология

Slider
ЗА ОТДЕЛЕНИЕТО

Във „Второ вътрешно  отделение” се приемат  денонощно пациенти от цялата страна, независимо от тежестта на състоянието им и усложненията. Отделението  е с II ниво на компентност по Стандарт „Вътрешни болести”, като осъществява диагностична, лечебна рехабилитационна дейност и трудово-лекарска експертиза при пациенти с остри и обострени хронични заболявания в областите  кардиология,  пулмология, нефрология и ендокринология.

Приемат се планово и тежко болни по спешност, болни с неясни диагнози, трудни за интерпретация, изискващи широка гама от изследвания за уточняване на диагностичния проблем. На пациентите ни при необходимост се осъществява своевременна  консултация с водещите специалисти на   болницата. В своята дейност екипът ни  се ръководи от Правилата за добра медицинска практика, съгласно утвърдените  медицинските стандарти  на РБългария.

Началник на отделението на  „Второ Вътрешно отделение” е   д-р Антоанета Пеловска – специалист по „Вътрешни болести” и „Кардиология”,  Здравен мениджмънт със сертификати по  „Трансторакална ехокардиография”  и „Експертна ехокардиография”. 

Старша медицинска сестра на „ Второ вътрешно отделение” е  Силвия Димитрова-Шишкова, Магистър  по „ Управление на здравни грижи”

ДЕЙНОСТ НА ОТДЕЛЕНИЕТО

 • Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
 • Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик
 • Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна
  недостатъчност без механична вентилация
 • Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения
 • Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик 
 • Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

 • Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация
 • Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
 • Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18 годишна възраст
 • Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

 • Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

НЕФРОЛОГИЯ

 • Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит

АПАРАТУРА

Разполагаме с високо- специализирана апаратура за мониторинг на сърдечен ритъм, артериално налягане и оценка на сърдечната функция. На стационарно болните се осъщесвява функционално изследване на дишането, рентгенография, компютърна томография, лабораторни изследвания, микробиологични изследвания, хистологични изследвания, съгласно изискванията на медицински стандарт по „Вътрешни болести”.

СТРУКТУРА НА ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

 Отделението разполага с 48 легла от които 8 за интензивно лечение с кардиологична насоченост.

НАШИЯТ ЕКИП

Екипът на отделението по Вътрешни болести в МБАЛ  ,,Св. Пантелеймон“ ЕООД Пловдив се състои от     11 лекари – специалисти, 3 лекари-ординатори, 2 лекари – специализанти,  16  медицински сестри и  8 санитари.

НАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Д-р Антоанета Пеловска – специалист по „Вътрешни болести и Кардиология”.  

Д-р  Васил Мирчев – специалист по „Вътрешни болести и Кардиология“

Д-р  Юлиана Караданова – специалист по „Вътрешни болести”, Старши ординатор със сертификат интервенционална абдоминална ехография.

Д-р Енчо Енчев- специалист по „Вътрешни болести” и „Ендокринология и болести на обмяната”.

Д-р Ангел Петков – лекар ординатор, Специалист ,,Съдова хирургия“

Д-р Камелия Керкелова- специалист ,, Нефрология“  

Д-р Румен Стойков– специалист по „ Пневмология и Фтизиатрия“

Д-р Николай Димитров- специалист по ,,Кардиология“, със сертификат- ехокардиография- фундаментално ниво, ултразвукова съдова диагностика, ехокардиография- експертно ниво, сертификат за успешно завършено обучение по добра клинична практика.

Д-р Ралица Коджаниколова- специалист по ,,Кардиология“

Д-р Дарина Стойкова- специалист по ,,Кардиология“

Д-р Христин Бойлова- специалист по ,,Кардиология“

Д-р Емра Язъджъоглу – специалист по ,,Кардиология“

Д-р Снежана Атанасова- Лекар ординатор

Д-р Манол Попов- Лекар ординатор

Д-р Светла Антонова- Лекар ординатор

Д-р Лъчезар Тодоров - Лекар ординатор

 

СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ  НИ:

Д-р Дилян Тодоров – лекар ординатор. Работил  е като лекар – ординатор в ЦСМП гр Пловдив. Специализант-Кардиология

Д-р Йордан Симеонов –лекар ординатор, специализант-Кардиология.  


ЗА ПАЦИЕНТИТЕ

Във „Вътрешно отделение” могат се лекуват всички български граждани без изключение, както и чужди граждани. Тук се диагностицират и лекуват всички остри, обострени и хронични заболявания от спектъра на вътрешната медицина с комплицирано протичане при които се прилагат неинвазивни диагностични процедури и интензивни такива. Отделението е в тясна колаборация със специалисти от следните специалности: Гасторентерология, Хирургия, Урология, Реанимация и Анестезиология, Неврология. Пациентите ни не доплащат за извършване на медицинските услуги. Пациентите заплащат потребителска такса за престоя си в болницата в размер и по начин, определен от действащото законодателство в страната


БИТОВИ УСЛОВИЯ

Отделението отговаря  на хигиенните и противоепидемични  стандарти на българското законодателство. Стаите на болните имат тераси, общ санитарен възел, баня и централно отопление. За пациентите, нуждаещи се от интензивни грижи са осигурени  реанимационни легла. Във всяка стая има хладилник, телевизор, Wi-Fi връзка. Отделението предоставя и Вип – стаи с 2 легла, самостоятелен санитарен възел и баня срещу допълнителна такса- Вип според правилата за вътрешния ред на болницата.

На пациентите се осигурява диетично хранене, съобразено съответното заболяване и  с изискванията на лечението му.  

В отделението се спазват правата на пациентите, съгласно „Закона за вероизповеданията” в Р. България.

Вашите близки, могат да Ви придружават по време на престоя Ви, съгласно правилата, описани в „Правилника за вътрешния ред на МБАЛ ,,Св. Пантелеймон“ ЕООД гр. Пловдив  и съгласно действащото законодателство При постъпване за лечение в болницата, всеки пациент се запозвана с Хартата за своите права, съгл. ЗЛЗ, както и с Правилника за вътрешния ред в болницата. Провеждането на ефективно лечение в отделението не би било възможно без помощта на пациентите и техните близки. Екипът на Второ  вътрешно отделение благодари на всички пациенти и близките им за отзиви и мнения, свързани с лечебния процес и престоя на болните при нас.

КОНТАКТИ

МБАЛ „Св. Пантелеймон - Пловдив“ ЕООД, бул. Никола Вапцаров 9 Ет. 2

0882/450 656 Началник отделение

0882/450 753 Старша мед.сестра

 

НАШИЯТ САЙТ ИЗПОЛЗВА 'БИСКВИТКИ' (COOKIES)

МБАЛ "Св. Пантелеймон" спазва европейското законодателство за защита на личните данни, които Вие предоставяте. Продължавайки да ползвате услугите на нашия сайт, Вие приемате използваните от нас 'бисквитки'. Научи повече