Клинична лаборатория
Slider
Разположена на |-вия етаж в Диагностично-консултативния сектор на здравното заведение. В отделението работят 1 лекар, 1 химик, 11 клинични лаборанти.
ОСНОВНА ДЕЙНОСТ
Лабораторията извършва комплексна диагностика на заболяванията. Това се осъществява благодарение на много широк спектър от: хематологични изследвания: пълна кръвна картина с 18 показателя, диференциално броене на левкоцити, ретикулоцити, тромбоцити, морфология на еритроцити, СУЕ, биохимични изследвания: кръвна захар и кръвно-захарен профил, урея, креатинин, пикочна киселина, общ белтък, албумин, гликиран хемоглобин, ASAT, ALAT, GGTP, алкална фосфатаза, LDH, пълен липиден профил, тропонин 1, CRP, RF, AST и други; електролити: Na, K, Ca, неорганичен Р, магнезий CI; хемостаза: протромбиново време, активирано парциално тромбопластиново време, фибриноген, време на кървене и съсирване, уринни показатели – рН, специфично тегло, албумин, захар, кетотела, билирубин, уробилиноген, кръв, седимент; кръвно-газов анализ; изследване на пунктати; хормони и туморни маркери.
Лабораторията разполага със съвременни автоматични анализатори с голям капацитет – хематологичен 18-параметров анализатор, биохимичен, йон-селективен, кръвно-газов анализатор, коагулометър, глюкоанализатор, имунологичен анализатор. Клинична лаборатория работи денонощно. Обезпечава изследванията на пациенти, хоспитализирани в МБАЛ. Предлага и лабораторни изследвания по желание на пациенти срещу заплащане. Качеството на резултатите се осигурява чрез ежедневен вътрелабораторен качествен контрол и участие в Нацианалната система за външна оценка на качеството.

Лекари

Д-р Валентин ПетровНачалник клинична лаборатория-
ст. лаборант Маргарита Тодорова
Старши медицински лаборант

НАШИЯТ САЙТ ИЗПОЛЗВА 'БИСКВИТКИ' (COOKIES)

МБАЛ "Св. Пантелеймон" спазва европейското законодателство за защита на личните данни, които Вие предоставяте. Продължавайки да ползвате услугите на нашия сайт, Вие приемате използваните от нас 'бисквитки'. Научи повече