МБАЛ „Свети Пантелеймон“ е втората болница в Пловдив, която се включва в инициативата на Българския червен кръст за реализацията на програмата за „Мобилни социални екипи в Община Пловдив“. Тя цели подкрепа чрез предоставяне на социални услуги, здравни консултации и защита на самотно живеещи възрастни хора.

„Това е европейски подход – доброволци да придружават постъпващите в болница спешни случаи,“ обясни Таня Георгиева, директор на БЧК – Пловдив. Програмата засяга възрастни самотно живеещи хора, които трябва да постъпят в болница и няма кой да ги придружава.

Доброволците са обучени да оказват помощ на хората да намалят стреса, да няма паника и да съдействат на медицинските екипи да си свършват качествено работата.
„Ще помогнем на пациенти със социални нужди, тъй като имаме непрекъснато хора, за които няма кой да се погрижи“, обясни още Таня Георгиева.

Хората ще могат да подадат сигнал в call-център, който ще работи 24 часа, ако е необходимо ще бъдат транспортирани до и от болницата с помощта на мобилните екипи. В последствие ще се проследява и тяхното състояние.

                         

„От името на община Пловдив благодаря на БЧК, защото работата с доброволчеството е все още в своя зародиш. Червеният кръст ни помага и благодарение на постоянството създаваме култура в хората от обществото. Това, което се случва тук, е прекрасно. Община Пловдив винаги ще подкрепя подобни инициативи“, заяви кметът Иван Тотев.

Основен партньор на БЧК е Община Пловдив, а в програмата участие имат УМБАЛ „Свети Георги“ и „Трафик СОТ“.

Предстои през месец август да бъде разкрита доброволческа приемна към спешното отделение на МБАЛ „Свети Пантелеймон“.

Доброволците се обучават на първа долекарска помощ за различни ситуации – пътен травматизъм, злополуки и инциденти, така че да не увредят пострадалия и да подготвят работата на лекарите.

БЧК използва специалисти на болниците в различни информационни кампании – като превенция на инсултите, за златния час, стресови ситуации, диабет, инфаркт и т.н..
Програмата ще обхване и районите на града, така специалистите ще стигат до хората.

Набират се и още желаещи, които искат да вложат доброволчески труд пряко в помощ на хората. На подписването на споразумението присъстваха народният представител Атанас Ташков, районните кметове Николай Чунчуков и Георги Стаменов, който сподели, че е бил доброволец в младежкото сдружение на БЧК.