Ръководство

доц. д-р Петко Недев д.м.

Управител на МБАЛ "Св.Пантелймон" Пловдив ЕООД доц. д-р Петко Недев д.м.

контакти +359-32-603-981

инж. Атанас Чилингиров

зам. Управител АСД инж. Атанас Чилингиров

за контакти: +359-32-603-900